dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

Ekonomiczna analiza polityki i prawa

Seminarium magisterskie:

  • studia II stopnia (I rok) - semestr letni (semestr I seminarium)
  • studia II stopnia (II rok) - cały rok (semestry II i III seminarium)

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z zakresu nowatorskich badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i nauk politycznych lub prawa. Polegają one na zastosowaniu koncepcji i narzędzi ekonomicznych do problemów ze świata polityki i prawa wpisując się w ramy nowej ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomicznej analizy prawa lub innych zbliżonych kierunków.

W ograniczonym zakresie prace mogą również dotyczyć związków ekonomii z innymi naukami społecznymi.

Uwagi:

1) Mile widziani studenci studiujący równolegle inne kierunki i zainteresowani badaniami interdyscyplinarnymi.

2) Możliwe jest przygotowanie prac w języku angielskim.

Forma zaliczenia:
st. II stopnia I r. (semestr I seminarium) - przygotowanie i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej
st. II stopnia II r. (semestry II i III seminarium) - ocena postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej i jej zawartości na podstawie prezentacji w obu semestrach, złożenie pracy do obrony


Program zajęć

Semestr I seminarium (st. II stopnia I rok)

1Spotkanie organizacyjne
2Jak napisać dobrą pracę magisterską?
Wymagania WNE
Klasyfikacja tematyczna JEL
3Ekonomiczna analiza polityki - wprowadzenie
4Ekonomiczna analiza prawa - wprowadzenie
5Prezentacje i dyskusje


Semestry II i III seminarium (st. II stopnia II rok) - praca indywidualna, prezentacje i dyskusje