dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

Ekonomiczna analiza polityki i prawa

Seminarium licencjackie, piątek godz. 11:30, sala A308, cały rok 2019/2020 (zajęcia regularne / praca indywidualna - w II semestrze praca indywidualna)

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy dyplomowej (licencjackiej) z zakresu nowatorskich badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i nauk politycznych lub prawa. Polegają one na zastosowaniu koncepcji i narzędzi ekonomicznych do problemów ze świata polityki i prawa wpisując się w ramy nowej ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomicznej analizy prawa lub innych zbliżonych kierunków.

W ograniczonym zakresie prace mogą również dotyczyć związków ekonomii z innymi naukami społecznymi.

Uwagi:

1) Mile widziani studenci studiujący równolegle inne kierunki i zainteresowani badaniami interdyscyplinarnymi.

2) Możliwe jest przygotowanie prac w języku angielskim.

Forma zaliczenia:
semestr I - przygotowanie i prezentacja wstępnej koncepcji pracy licencjackiej
semestr II - ocena postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej i jej zawartości, złożenie pracy do obrony


Program zajęć

1 Sprawy organizacyjne
  • BLOK I: CZĘŚĆ WARSZTATOWA
2 Jak napisać dobrą pracę naukową? Wymagania WNE
Klasyfikacja tematyczna JEL
  • BLOK II: CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
3 Ekonomiczna analiza prawa
4 Ekonomiczna analiza polityki
5 Prezentacje zastosowania różnych metod badawczych w ekonomicznej analizie polityki i prawa
  • BLOK III: PREZENTACJE I DYSKUSJE