dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

Ekonomia polityczna - wykład

Wykład, II rok, semestr letni 2019/2020, czwartek godz. 11:30, aula A

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Wyniki egzaminu i oceny końcowe są dostępne tutaj.


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia ćwiczeń znajdują się tutaj.


Plan zajęć i materiały do wykładów

5/03Sprawy organizacyjne. Czym jest ekonomia polityczna i dlaczego ma znaczenie?
19/03, 26/03Aktualne nurty ekonomii politycznej
26/03, 2/04Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (aktualizacja pliku 3/04)
16/04, 23/04Demokracja w ujęciu ekonomicznym
30/04, 7/05Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej
7/05, 14/05Konstytucyjna ekonomia polityczna
21/05Ekonomia polityczna międzynarodowej wymiany handlowej
28/05Ekonomia polityczna integracji europejskiej
nieobowiązkowyEkonomia polityczna migracji

Zasady zaliczenia zajęć

 • Egzamin pisemny składający się z 30 pytań testowych, jednokrotnego wyboru, 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź (mnożnik *2 przy obliczaniu punktacji końcowej).
 • Obowiązujący materiał: wykłady + literatura wskazywana jako obowiązkowa do egzaminu w trakcie wykładów.
 • Z egzaminu można łącznie uzyskać 60 punktów. Minimum zaliczeniowe: 30 punktów.
 • Obowiązkowe jest zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do egzaminu.
 • Na ocenę końcową z przedmiotu (max. 100 punktów) składają się: punkty z egzaminu (max. 60) i punkty z ćwiczeń (max. 40).
 • Skala ocen końcowych:
  <51 => ocena 2
  51-60 => ocena 3
  61-65 => ocena 3+
  66-75 => ocena 4
  76-80 => ocena 4+
  >80 => ocena 5