dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

Ekonomia polityczna - ćwiczenia gr. 210

Ćwiczenia, II rok, gr. 210, semestr letni 2016/2017, środa godz. 11:30 aula F

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia znajdują się tutaj.


WAŻNE INFORMACJE

 • Wszelką korespondencję mailową związaną z ćwiczeniami należy przesyłać na adres kmetelska@wne.uw.edu.pl .
 • Referaty należy przesyłać do prowadzącego drogą mailową, jak i składać u prowadzącego w wersji papierowej na początku zajęć, w trakcie których będą prezentowane.
 • Referaty przesyłane w wersji elektronicznej muszą być wysłane przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie których są prezentowane.
 • Proszę o przesyłanie referatów, a także prezentacji, w formacie "pdf".
 • Referat (praca pisemna) będzie oceniany także pod kątem poprawności w zakresie odwołań do cudzego dorobku. Odnośniki w tekście powinny mieć formę przypisów dolnych z podaniem źródła; praca powinna także mieć na końcu bibliografię (spis wykorzystanych źródeł). Przykładowy zapis bibliograficzny można znaleźć w wymogach WNE dla prac dyplomowych - zob. tutaj (wzór 6).
 • Prezentacja będzie oceniana oddzielnie dla obu osób w zakresie sposobu prezentowania, pozostałe elementy oceny są wspólne dla obu osób.
 • Nie jest wymagane przygotowanie komentarzy w wersji pisemnej, komentarze będą oceniane wyłącznie na podstawie ich prezentacji ustnej w trakcie zajęć.
 • W treści komentarza należy wskazać dokładnie, do której części (podtytuł bądź numer strony) tekstu odnosi się komentarz.
 • Prezentacja komentarza trwa do 3 minut.
 • Zgłoszenia preferowanych komentarzy (lista 3-4 tekstów według rankingu preferencji) należy przesyłać drogą mailową do 8/3/2017.
 • W celu uzyskania punktu za aktywność na zajęciach osoby, które uczestniczyły w dyskusji w trakcie danych zajęć, zgłaszają się do prowadzącego po tych zajęciach. Późniejsze zgłaszanie aktywności nie będzie punktowane.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności jest możliwość napisania wejściówki przypadającej na te zajęcia w trakcie pierwszych zajęć po powrocie z nieobecności (ewentualnie kilku wejściówek, jeśli nieobecność była dłuższa). Proszę o informację mailową o woli napisania takiej dodatkowej wejściówki jak najszybciej (najlepiej w dniu zajęć, na których jesteście Państwo nieobecni), najpóźniej na 2 dni przed zajęciami, kiedy ma się odbyć ta dodatkowa wejściówka. Późniejsze pisanie zaległych wejściówek nie będzie możliwe.

Program zajęć

22/02Zajęcia odwołane
1/03Sprawy organizacyjne
8/03Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. I)

Referat: Agata Gołębiewska, Aleksandra Saramak
Komentarz 1: Michał Nowak
Komentarz 2:
Komentarz 3:
Komentarz 4:

15/03Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. II)

Referat: Aleksandra Majewska, Alicja Muszalska
Komentarz 1: Izabela Rząd
Komentarz 2: Agnieszka Głodowska
Komentarz 3:
Komentarz 4:

22/03Ekonomia polityczna transformacji

Referat: Aleksandra Fronczak, Joanna Różycka
Komentarz 1: Łukasz Tomaszewski
Komentarz 2:
Komentarz 3:
Komentarz 4:

29/03Demokracja a prawa własności w świetle ekonomii politycznej

Referat: Mateusz Adamów, Monika Urbaniak
Komentarz 1: Patrycja Pietrzycka
Komentarz 2: Izabela Rząd
Komentarz 3: Urszula Malewicz
Komentarz 4:

5/04Ekonomia polityczna grup przestępczych

Referat: Aneta Szpakiewicz, Łukasz Tomaszewski
Komentarz 1: Patrycja Pietrzycka
Komentarz 2: Aleksandra Fronczak
Komentarz 3: Krzysztof Jerzak
Komentarz 4:

12/04Ekonomia polityczna bezrobocia

Referat: Emilia Cieślewicz, Anna Dapkiewicz
Komentarz 1: Monika Urbaniak
Komentarz 2: Agata Gołębiewska
Komentarz 3: Aleksandra Fronczak
Komentarz 4: Kinga Mitura

19/04Międzynarodowa ekonomia polityczna

Referat: Kinga Mitura, Izabela Rząd
Komentarz 1: Mateusz Adamów
Komentarz 2: Emilia Cieślewicz
Komentarz 3: Alicja Muszalska
Komentarz 4: Agnieszka Głodowska

26/04Ekonomia polityczna integracji europejskiej

Referat: Mateusz Grazda, Weronika Plucińska
Komentarz 1: Mateusz Adamów
Komentarz 2: Alicja Muszalska
Komentarz 3: Krzysztof Jerzak
Komentarz 4: Kinga Mitura

10/05Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej

Referat: Patrycja Pietrzycka, Dorota Wasiluk
Komentarz 1: Michał Nowak
Komentarz 2: Aneta Szpakiewicz
Komentarz 3: Emilia Cieślewicz
Komentarz 4: Anna Dapkiewicz

17/05Równość płci w świetle ekonomii politycznej

Referat: Krzysztof Jerzak, Michał Nowak
Komentarz 1: Monika Urbaniak
Komentarz 2: Aneta Szpakiewicz
Komentarz 3: Agata Gołębiewska
Komentarz 4: Urszula Malewicz

24/05Ekonomia polityczna migracji

Referat: Urszula Malewicz
Komentarz 1: Anna Dapkiewicz
Komentarz 2: Mateusz Grazda
Komentarz 3:
Komentarz 4:

31/05Sprawiedliwy podział i "sprawiedliwy" system podatkowy / Ekonomia polityczna kryzysu finansowego

Referat: Agnieszka Głodowska
Komentarz 1: Mateusz Grazda
Komentarz 2:
Komentarz 3:
Komentarz 4:

7/06Podsumowanie zajęć

Wyniki

Cząstkowe wyniki z ćwiczeń w podziale na referaty (prace pisemne i prezentacje), komentarze, aktywność oraz wejściówki, są dostępne tutaj (ostatnia aktualizacja 8.06.2017).