dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz.

71.jpg

CV - English version (December 2021)
CV - polska wersja (grudzień 2021)

Contact / Kontakt

Faculty of Economic Sciences
University of Warsaw
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

kmetelska@wne.uw.edu.pl

Office hours / Dyżury: kmetelska@wne.uw.edu.pl

Google Scholar
ResearchGate


Research interests / Zainteresowania naukowe

Constitutional Economics, Law & Economics, Public Choice, New Political Economy
Ekonomia Konstytucyjna, Ekonomiczna Analiza Prawa, Teoria Wyboru Publicznego, Nowa Ekonomia Polityczna

Selected publications / Wybrane publikacje

Current projects / Aktualne projekty

  • Economics of Compliance with Constitutions (NCN/DFG Beethoven 2)

Work in progress / W przygotowaniu

  • Constitutional Overperformance - An Empirical Study of De Facto Protection of Rights with No De Jure Equivalents, co-author/współautor: A. Lewczuk (submitted)
  • The comparative constitutional compliance database, co-authors/współautorzy: J. Gutmann, S. Voigt (conference paper + dataset)
  • Political Conflict, Political Polarization and Constitutional Compliance, co-authors/współautorzy: J. Lewkowicz, J. Fałkowski (conference paper)
  • Leader Characteristics and Constitutional Compliance, co-authors/współautorzy: J. Gutmann, S. Voigt (conference paper)

Current membership / Aktualne funkcje