dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

71.jpg

CV - English version (December 2018)
CV - polska wersja (grudzień 2018)

Contact / Kontakt

Faculty of Economic Sciences
University of Warsaw
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

kmetelska@wne.uw.edu.pl

Office hours / Dyżury: kmetelska@wne.uw.edu.pl

Google Scholar
ResearchGate


Research interests / Zainteresowania naukowe

Constitutional Economics, Law & Economics, Public Choice, New Political Economy
Ekonomia Konstytucyjna, Ekonomiczna Analiza Prawa, Teoria Wyboru Publicznego, Nowa Ekonomia Polityczna

Selected publications / Wybrane publikacje

Current projects / Aktualne projekty

  • Economics of Compliance with Constitutions (NCN/DFG Beethoven 2)
  • Reguły formalne a reguły faktyczne na poziomie konstytucyjnym w badaniach ekonomicznych krajów postsocjalistycznych (NCN Opus 7)

Current membership / Aktualne funkcje