Łukasz Hardt członkiem Rady Polityki Pieniężnej

Lukasz_Hardt.jpgPrezydent RP powołał dra hab. Łukasza Hardta, Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej WNE, i Kamila Zubelewicza, absolwenta WNE, na członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP). RPP to organ decyzyjny NBP, którego zadaniem jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.


Łukasz Hardt, dr hab. nauk ekonomicznych i kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego specjalizuje się w ekonomii kosztów transakcyjnych, ekonomii instytucji i regulacji, a także metodologii i filozofii ekonomii. Za swoje badania otrzymał wyróżnienia, m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Był gościnnym profesorem na Uniwersytecie w Cambridge, odbył również staże badawcze na uniwersytetach w Londynie, Helsinkach i Mediolanie. Wchodzi w skład Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauki. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju.