Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii

www.ccpress.pl_big.jpg
Książka Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński ukazała się już w przedsprzedaży.

To książka w formacie handbook’a – pierwsza tego typu pozycja w polskiej literaturze. Uskali Mäki napisał do niej przedmowę.

Fragment opisu:
Czym jest filozofia ekonomii? Dlaczego ekonomiści interesują się filozofią? Jaka jest natura modeli ekonomicznych? Czy teorie ekonomiczne są wolne od sądów wartościujących? To jedne z ważniejszych pytań poruszanych w książce, która jest zbiorem tekstów poświęconych filozoficznej refleksji nad ekonomią jako nauką, w szczególności historii związków filozofii i ekonomii, metodologii ekonomii oraz relacji zachodzących między ekonomią a etyką.

Jest rzeczą naturalną, że nowe generacje polskich uczonych dołączają obecnie do rosnącego międzynarodowego nurtu badań w zakresie filozofii ekonomii, wnosząc do niej swój wkład. Niniejsza antologia stanowi imponujący i aktualny przegląd wielu najbardziej istotnych zagadnień w tej dziedzinie.
Prof. Uskali Mäki

Ważną zaletą i osiągnięciem prac zamieszczonych w recenzowanym tomie jest wszechstronne i zarazem krytyczne przedstawienie głównych sporów, poszukiwań i propozycji metodologicznych związanych z rozwojem nauk ekonomicznych, prezentowanych w literaturze światowej.
Prof. Jerzy Wilkin

Jednym z redaktorów oraz autorem rozdziału książki jest dr hab. Łukasz Hardt, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW. W książce znajduje się również rozdział Roberta Mroza, doktoranta w Katedrze. Zachęcamy do lektury!

Link do strony wydawnictwa:
http://www.ccpress.pl/produkt/Metaekonomia._Zagadn...