Prof. dr hab. Marek Bednarski uhonorowany Medalem im. Wacława Szuberta

Profesor Marek Bednarski został uhonorowany Medalem im. Wacława Szuberta. Medal im. Wacława Szuberta przyznawany jest za wybitne osiągnięcia praktykom i teoretykom w dziedzinie nauk o pracy i polityki społecznej.

Wacław Szubert (1912-1994) był wybitnym prawnikiem i ekonomistą, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Uważany jest za światowego prekursora dziedziny prawa zajmującego się ochroną pracy. Od 1985 roku piastował funkcję prezesa honorowego Międzynarodowego Towarzystwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Medal upamiętniający jego dorobek przyznawany jest przez Polską Akademię Nauk od 1997 r.

Więcej informacji: http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2813

Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!