Medal im. W. Szuberta dla prof. Marka Bednarskiego